Lid worden

Waarom zou u lid worden van Varen in Friesland?

 • U heeft direct baat bij een goede promotie van Friesland en de watersport
 • Alleen als samenwerkend geheel zijn we in staat Friesland en de Friese watersport als vakantie- en vrijetijdsbestemming op de kaart te zetten;
 • Als brede ondernemersvertegenwoordiging zijn wij in staat mee te praten en invloed te hebben op de promotie van Friesland en de watersport;
 • Als brede ondernemersvertegenwoordiging zijn wij in staat mee te praten en invloed te hebben op relevante politieke en structurele plannen voor Friesland en de watersport;
 • Een aantal netwerkbijeenkomsten in de winterperiode. Delen van informatie, ideeen, kansen en met collega’s uit de regio.
 • Zeer lage contributie van €125,- per jaar.

Wat zijn de activiteiten van de stichting Varen in Friesland?

 • Varen in Friesland is een platform van en voor de watersportbranche, waar ondernemers, overheden en organisaties in de watersport elkaar ontmoeten en van gedachte wisselen over de promotie en marketing van Friesland en de Friese watersport;
 • Varen in Friesland voert zelf geen promotie campagnes uit, maar breng kennis en ervaring van de branche in o.a. het campagneteam voor de promotiecampagnes van Merk Fryslan;
 • 3 maal per jaar verzorgt Varen in Friesland een netwerk bijeenkomst over een thema voor de gehele Friese watersportbranche. Thema’s die zijn of worden besproken:
  • Hoe gaan de campagnes en de organisatiestructuur van beleeffriesland er uit zien in 2014.
  • Hoe speelt de watersport in op Culturele hoofdstad 2018 ?
  • Havens a la Carte: Hoe spelen eigenaren van haven is op de wensen van de huidige gast ?
  • Nieuwe markten en vliegveld Eelde.
 • Ondernemers via nieuwsbrieven op de hoogte houden van ontwikkelingen in de markt;
 • Organiseert Workshops gericht op promotie, marketing en het gebruik van internet en Sociale media;
 • We organiseren in het voorjaar de Leer Varen Dag; noteer alvast zondag 27 april 2014.
 • Faciliteren van persreizen, ondersteunen van promotionele acties, beurzen etc.

Wij hopen ook u als deelnemer van Varen in Friesland te mogen begroeten.
Wanneer u geen lid wenst te worden zou u dat ons dan ook willen laten weten? Bij voorkeur met een beknopte opgaven van uw beweegredenen.

Heeft u vragen over het lidmaatschap, inhoud o.i.d. dan kunt u contact opnemen met Robert Toussaint op het secretariaat. Tel: 06-10056173.
Graag het inschrijfformulier invullen en dit sturen of faxen naar:

Secretariaat Varen in Friesland:
info@vareninfriesland.nl, fax: 0515-442932
of Postbus 16 8620 AA Heeg.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Stichting Varen in Friesland:
Kees Aalbers  Ottenhome Heeg

Dirk Hengst  H2Oevents Heeg

Huub Bleckman  De Kuillart Koudum

Remco van Hettema De Morra Watersport Hemelum

Wilt u ook in het bestuur? Wij zoeken nog enthousiaste bestuursleden. Neem contact met ons op via info@vareninfriesland.nl